Restaurant hero image

Thai Shokun Restaurant

6346 Lantana Rd, Lake Worth, FL 33463