Restaurant hero image

Yummy Yummy Chinese Restaurant

132-06 Cross Bay Boulevard, Ozone Park, NY 11417