Restaurant hero image

Bonsai Japanese Restaurant

905 Farmington Ave., Bristol, CT 06010