Restaurant hero image

Yuzu Japanese Restaurant

1361 Old Northern Blvd, Roslyn, NY 11576